Hemshoeve

In 2015 is Vos Bouwbedrijf benaderd om op het terrein van Hems B.V. deel te nemen in een bouwteam om er woningen op te ontwikkelen. Inmiddels zijn we al in verkoop, de infrastructuur is uitgetekend en de bouwvergunningen zijn aangevraagd. De verwachting is dat met de realisatie van de bouw kan worden begonnen medio november 2018. We zullen beginnen nadat het riool, NUTS-bedrijven en tijdelijke de terreinverharding zijn gerealiseerd. Een en ander is strak gepland. We zullen binnenkort met de sloop van de bestaande panden beginnen. 

Update 6/4/2019:
Er zijn momenteel nog drie woningen te koop aan Hemshoeve. Het gaat om twee woningen type A, en één woning type C. Alle woningen zijn inmiddels in aanbouw.

Update 16/2/2019:
We zijn inmiddels begonnen met de bouw van 11 woningen. De bouw van de resterende 9 woningen zal aanvangen in maart. We hopen de eerste woningen voor kerst op te kunnen leveren. Er zijn nog slechts 3 woningen te koop.

Bekijk de woningen hier via de makelaardij Roijmans