Duurzaam bouwen

Geplaatst op 13 Feb
 
 
“Uit de GPR en EPC berekening blijkt dat er een zeer duurzame en bijzondere nieuwbouw
woning zal worden gerealiseerd, die wij (voor Veldhoven) kunnen aanmerken als de meest duurzame nieuwbouw woning tot nu toe, de complimenten!” (Gemeente Veldhoven in de afgegeven omgevingsvergunning)
 
Bijna 200 landen hebben in december 2015 een nieuw bindend VN-klimaatakkoord gesloten om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Een belangrijke punt uit het akkoord is de doelstelling om de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en te streven naar 1,5 graden. Om dat te bereiken moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen ‘zo snel mogelijk’ dalen. De grens van 1,5 graden betekent dat het fossiele tijdperk nu echt voorbij is.
De particuliere woningmarkt kan daar een flinke bijdrage in leveren om deze doelstellingen mede te behalen.
 
In januari 2016 start Vos bouwbedrijf  met de bouw van deze uiterst duurzame, energie neutrale woning.  De opdrachtgever Gerard Brugel en Jos Vos doen hun verhaal.

Brugel: Zoals geldt voor de meeste projecten was er een spanningsveld tussen de ambities om in dit geval, een zeer duurzame woning volgens het passiefhuis principe te realiseren, de geformuleerde woonwensen en het beschikbare bouwbudget. Het ontwerpen van dit type projecten voor een particulier is daarbij niet wezenlijk anders dan dat van omvangrijke opdrachten voor een professionele opdrachtgever. Het gaat vaak om verwachtingsmanagement. Mijn vrouw en ik hebben een droom en wilde dit realiseren. Het was dan ook aan de architect om een ontwerp te maken dat recht doet aan onze wensen, maar rekening houdend met de financiële consequenties van het ontwerp.”

“Niets is zo vervelend voor een opdrachtgever, die zich heeft verheugd op het door de ontwerper voorgestelde beeld, als de deceptie wanneer de aannemer zijn prijs afgeeft en de droom kostbaarder blijkt dan geraamd. Bezuinigingen zijn dan onvermijdelijk en dat brengt teleurstellingen met zich mee, die voorkomen hadden kunnen worden.”

In het project is van meet af aan gebruik gemaakt van een bouwwerkinformatiemodel, kortweg BIM. Onderdeel van dit model is een driedimensionale weergave van het ontwerp, wat door de architect was voorzien van een globale materiaalkeuze voor de belangrijkste elementen als gevels, draagconstructie, duurzaamheidmaatregelen en afwerkingsniveaus. Daardoor was het mogelijk snel hoeveelheden te bepalen en op basis daarvan een gedetailleerde begroting op te stellen. Zo werd er voortdurend financiële terugkoppeling gegeven op het ontwerp en is de woning technisch uitgewerkt.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt een GPR en EPC berekening verlangd. Uit ervaring echter blijkt dat met name de EPC berekening een belemmering kan vormen voor de toepassing van echt duurzame maatregelen. Passief bouwen vraagt om een andere aanpak. Daarom is besloten om voor dit project een zogenaamde Passiefhuis Berekening  (PHPP) te laten maken. Opnieuw bewees het BIM hier haar waarde. Voor een dergelijke berekening zijn nauwkeurige gegevens van bijvoorbeeld de hoeveelheid geveloppervlak benodigd in verband met warmteverliezen. Deze informatie kon rechtstreeks uit het model worden gegeneerd. De noodzakelijk gebleken aanpassingen in het ontwerp zijn verwerkt in het BIM waardoor de opdrachtgever deze op interactieve wijze kon beoordelen en de begroting kon worden aangepast.

Brugel: ik heb bewust er voor gekozen om de woning op basis van een enkelvoudige uitnodiging aan te besteden. Door mijn ervaringen met Jos Vos uit het verleden was dit voor mij een logische keuze. Vos bouwbedrijf ontvang een hoeveelheden begroting gegenereerd uit het BIM en een bijbehorende technische omschrijving. Deze werd door Vos afgeprijsd. De voorbereiding bleek zijn vruchten af te werpen. Het verschil was klein en bood voldoende perspectief om met elkaar verder te gaan. Met enkele bescheiden aanpassingen werd overeenstemming bereikt.

Vos: Door de inzet van BIM is werkvoorbereiding en controle van tekenwerk nog nauwelijks noodzakelijk, doordat de woning virtueel gebouwd is. Hierdoor zijn tijdens de uitwerking nagenoeg alle technische problemen aan het licht gekomen en opgelost. Het mooie hiervan is dat er nog nauwelijks sprake kan zijn van faalkosten.  Door de keuze een duurzame woning te willen realiseren zijn er vele nieuwe bouwtechnieken gebruikt die over 5 jaar de standaard gaan worden in de bouw. Het resultaat wordt nu gerealiseerd: “De meest duurzame woning van Veldhoven”, zegt Vos trots.

Duurzaamheid hoeft niet ‘duur’ te zijn. De woning wordt gerealiseerd zonder een aardgas aansluiting en voorziet in eigen energie behoefte die op duurzame wijze wordt opgewekt. Daarbij wordt een zeer comfortabel binnenklimaat gerealiseerd met nauwelijks warmte vraag.   Voor deze woning geldt dat de meer investering aan duurzame maatregelen, circa 8% van de bouwkosten bedraagt en binnen 15 jaar worden terug verdiend.