In uitvoering - Uitbreiding woonhuis te Nuenen

Geplaatst op 10 Nov
Door een goede ervaring tijdens de verbouwing van het kantoor van Kubus, heeft de directeur van het bedrijf ons ook ingeschakeld voor de verbouwing van zijn nieuwe woning in Nuenen. Dhr. Pijnenburg heeft hier een behoorlijke uitbreiding gepland, die wij natuurlijk graag voor hem uitvoeren. We zullen dit met de voor ons nieuwe techniek "staalframebouw" gaan realiseren, wat naast een snellere bouwtijd ook in een stillere en meer energiezuinige woning zal moeten resulteren.
Voorbereidingen zijn reeds in gang gezet, waaronder de boringen voor de warmtepomp. 

Update 20/4/2019:
De bekisting van de vloer met vorstrand staat inmiddels gesleld, we zijn nu bezig de isolatie en wapening aan te brengen, We hopen over 8 dagen de begane grondvloer te storten.

Update 13/4/2019:
Er zijn reeds gleuven gegraven die onderdeel uitmaken van de vloer met vorstrand. Deze vloer leggen we ook aan de binnenzijde van de woning om zodoende een totale gestabiliseerde fundering te krijgen. Volgende week zullen we de bekisting stellen en de wapening voor de vloer aanbrengen. 

Update 6/4/2019:
De grondverbetering is inmiddels gereed. We kunnen nu gaan beginnen met de funderingsplaat.

Update 30/3/2019:
Zoals gepland hebben we de afgelopen periode flink gesloopt. Inmiddels zijn er enkele bijgebouwen verdwenen. Ook de grondverbetering is ondertussen aangebracht. We staan op het punt om de fundering, waar we onlangs de juiste gegevens van hebben ontvangen, te bekisten.

Update 16/2/2019:
Inmiddels zijn we gestard met het slopen van alle niet-dragende onderdelen. Naar verwachting zullen we volgende week de bijgebouwen gaan slopen. Hierna zullen de vloeren van de uitbreiding gemaakt worden.