In Uitvoering - 20 nieuwbouwwoningen Netersel

Geplaatst op 15 Sep
In Netersel op het voormalige bedrijfsterrein van slagerij Hems B.V. gaat Vos Bouwbedrijf twintig nieuwbouwwoningen realiseren inclusief de infrastructuur. De verkoop is gestart en er is inmiddels meer dan de helft van de woningen verkocht. 

Update 10/11/2018:
Terwijl de bouwplaats gereed wordt gemaakt voor de bouw, is de muur voor het bijgebouw en de erfafscheidingvan de buurman inmiddels klaar. De hoofdleidingen voor water, gas en electra zijn aangelegd. Telefoon, televisie en internet zullen nog volgen.

Update 27/10/2018:
Het archeologisch onderzoek is inmiddels afgerond, waarnaar er gestart is geworden met het egaliseren van het terrein. De komende week zal hier de laatste hand aan worden gelegd.
In onderling overleg met een van de buurtbewoners is er tevens besloten om een mooie tuinmuur te metselen tussen het nieuwbouwplan en het aangrenzende perceel.

Update 29/9/2018:
Alle bovengrondse delen van de originele bebouwing zijn inmiddels gesloopt. De verdere sloop en het gereedmaken van de bouwplaats wacht nu tot de voltooiing van een archeologisch onderzoek wat daar nu plaatsvindt. Er zijn onder andere een een oude waterput gevonden die de archeologen tot de volle diepte nagraven.

Update 15/9/2018:
Nu we zijn begonnen met het slopen van de bestaande boerderij en slagerij, is er daadwerkelijk een aanvang genomen aan het project "Hemshoeve". Naar verwachting zullen wij medio november de eerste schop in de grond steken.