In Uitvoering - 20 nieuwbouwwoningen Netersel

Geplaatst op 15 Sep

In Netersel op, het voormalige bedrijfsterrein van slagerij Hems B.V., gaat Vos Bouwbedrijf twintig nieuwbouwwoningen realiseren inclusief de infrastructuur. De verkoop is gestart en er is inmiddels meer dan de helft van de woningen verkocht. 

Update 23/3/2019:
In de afgelopen veertien dagen zijn de binnen lijmwanden van de vijf woningen aan de voorzijde van het project geassembleerd. De kozijnen zijn gesteld en er is al gedeeltelijk geïsoleerd. Alles ligt klaar om er in de komende weken de gevelstenen te gaan metselen.

Update 2/2/2019:
Afgelopen maandag hebben we de begane grondvloer gestord van de zes type B woningen. Dit was nog net mogelijk voordat het terrein niet meer toegangelijk werd in verband met de werkzaamheden aan de toegangsweg

Update 26/1/2019:
De vijf woningen van type D liggen momenteel onder een pak sneeuw. Het bouwterein zal de aankomende drie weken niet bereikbaar zijn vanwege de werkzaamheden aan de weg. De nodige materialen zijn nog niet voorhanden om deze voor de wegwerkzaamheden aan te voeren. 
Het grondwerk van de zes type B woningen ligt afgedekt met zijlen waarop een laag sneeuw ligt. Dankzij de isolerende werking van de laag sneeuw zal de grond eronder niet bevriezen. 

Update 19/1/2019:
De bouw ligt er winters bij. In verband met de vorst moeten de vloeren worden ingepakt omdat we anders niet kunnen storten. Dit is een voorzorgsmaatregeling die we nemen om alles te laten verlopen volgens plan.

Update 22/12/2018:
Afgelopen maandag hebben we onder het plezier van een kleine festiviteit de symbolische eerste steenlegging verricht.
Na het leggen van deze steen hebben we met een aantal kopers, leden van de woningvereniging WSZ, de wethouder en enkele ambtenaren bij Cafetaria De Driesprong genoten van een borrel ter kenningsmaking.
Op de bouwplaats zelf zijn we inmiddels verder gegaan met de bouw van de eerste vijf woningen, waarvoor wij  afgelopen week alle beganegrondvloeren hebben gestort.

Update 15/12/2018:
Van de eerste vijf woningen is inmiddels ook het peilmetselwerk gereed. Volgende week zullen de riolering gelegd worden, het zand worden aangevult, de isolatie gelegd worden en uiteindelijk de beganegrondvloer gestort worden. Zo verwachten we deze vijf woningen nog voor de kerst op peil te hebben. De overige zes woningen waar de funderingen al voor gestort zijn, zullen we aanpakken na het kerstreces.
Tevens is er nog een ander moment om naar uit te kijken: volgende week maandag zal tijdens een kleine festiviteit de eerste steen van dit project gelegd worden door de wethouder van de gemeente Bladel.

Update 8/12/2018:
Afgelopen vrijdag zijn onze mensen voor dag en douw druk in de weer gegaan om de eerste elf funderingen te storten. Ook de regen kon onze kanjers niet storen en deze mentaliteit heeft ons strak werk opgeleverd waar we verder op kunnen bouwen.

Update 1/12/2018:
Na de sloop van het voormalige slagerspand en de daaropvolgende archeologische onderzoeken, was er veel puin achtergebleven in de bodem. Dit is alles behalve optimaal om in te tuinieren, iets wat we onze klanten niet willen ontnemen. Er is daarom besloten om grond in de tuinen te zeven, zodat er nog enkel goede zwarte zand overblijft. Wij vonden het van belang om reeds nu vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden de grond geschikt te maken om te tuinieren. Een impressie van hoe dit proces te werk gaat is te zien in dit filmpje.

Update 10/11/2018:
Terwijl de bouwplaats gereed wordt gemaakt voor de bouw, is de muur voor het bijgebouw en de erfafscheidingvan de buurman inmiddels klaar. De hoofdleidingen voor water, gas en electra zijn aangelegd. Telefoon, televisie en internet zullen nog volgen.

Update 27/10/2018:
Het archeologisch onderzoek is inmiddels afgerond, waarnaar er gestart is geworden met het egaliseren van het terrein. De komende week zal hier de laatste hand aan worden gelegd.
In onderling overleg met een van de buurtbewoners is er tevens besloten om een mooie tuinmuur te metselen tussen het nieuwbouwplan en het aangrenzende perceel.

Update 29/9/2018:
Alle bovengrondse delen van de originele bebouwing zijn inmiddels gesloopt. De verdere sloop en het gereedmaken van de bouwplaats wacht nu tot de voltooiing van een archeologisch onderzoek wat daar nu plaatsvindt. Er zijn onder andere een een oude waterput gevonden die de archeologen tot de volle diepte nagraven.

Update 15/9/2018:
Nu we zijn begonnen met het slopen van de bestaande boerderij en slagerij, is er daadwerkelijk een aanvang genomen aan het project "Hemshoeve". Naar verwachting zullen wij medio november de eerste schop in de grond steken.