Opgeleverd - Luxe vrije sector woning te Swartbroek

Geplaatst op 01 Sep
In enkele maanden heeft Vos Bouwbedrijf de rouwbouw verricht voor een luxe vrije sector woning te Swartbroek. Al enkele maanden hadden wij contact met de heer Jetten, wat heeft geresulteert in een samenwerking in bouwverband ten behoeve van de realisatie van deze woning.
Ontwikkelen met een bouwteamverband houdt in dat de opdrachtgever, een architect en een aannemer samen voor het ontwerp zorgen. Ze ontwikkelen als team een woning die binnen het budget van de opdrachtgever blijft en toch voldoet aan de architectonische doelstellingen van het project.

Update 10/11/2018:
De dakdekker heeft goed werk geleverd en de daken zijn waterdicht. De komende weken zal nog gevoegd worden en het overgebleven materiaal afgevoerd worden. Na nog wat kleine zaakjes zal hierna de ruwbouw wind- en waterdicht zijn en laten we hopelijk weer een tevreden opdrachtgever achter.

Update 18/10/2018:
Ook de dakplaten zijn inmiddels gemonteerd en komende week zal de dakdekker van start gaan

Update 29/9/2018:
Met het gereedkomen van de staalconstructie van het dak hebben wij inmiddels het hoogste punt bereikt. Volgende week zullen we hier de houten gordingen tussen aanbrengen.