Opgeleverd - Bouw vijfde woning 't Aardbroek

Geplaatst op 04 Nov
In Velden hebben we dan nu ook de vijfde en laatste woning van project 't Aardbroek Velden opgeleverd.

Het gaat hier om een geschakelde levensloopbestendige woning met een prachtige stukje groen erachter. De vorige woning was alweer even geleden opgeleverd en de bestaande situatie moest eerst weer bouwklaar gemaakt worden.
Niet lang daarna zijn we begonnen met de bouwwerkzaamheden.

Update 29/9/2018:
Inmiddels is de trap aangebracht, evenals de trapkastmuur. In de komende week zullen het stuc- en spuitwerk van de platfonds worden afgewerkt.

Update 30/6/2018:
We zijn nog druk bezig de laatste delen van de gevels te voegen. Inmiddels zijn echter wel de kozijnen al geplaatst en ook binnen wordt al gewerkt.

Update 9/6/2018:
Inmiddels hebben we de bouwkraan afgevoerd en zijn de overstekken uitgetimerd. Begin volgende week zullen we het dakraam en de dakpannen leggen. De installateurs zijn binnen inmiddels begonnen met de leidignen ten behoeve van de installaties en zodra de gevels weer droog zijn zullen we deze gaan voegen.

Update 2/6/2018:
Er is sinds ons laatste bericht over deze woning veel werk verzet. Zowel het binnen-, als buitenmetselwerk is inmiddels voltooid, de vloeren zijn gelegd en ook de kap is inmiddels gericht. Afgelopen week hebben wij de dakplaten gemonteerd en de goten uitgetimmerd. Volgende week kunnen we zelfs al de dakpannen op het dak gaan leggen.

Update 10/2/2018:
Het zand rondom de woning is inmiddels weer aangevuld en we we zijn nu bezig met het leggen van de vrijdragende beganegrondvloer.

Update 7/2/2018:
Naar wens van de nieuwe koper is de indeling van het te bouwen woonhuis veranderd ten opzichte van de orginele bouwtekeningen.
Als gevolg hiervan is moest het bestaande peilmetselwerk deels gesloopt worden, zodat wij daarna een nieuwe fundering konden aanleggen.
Hoewel het weer niet meewerkte, konden wij ondanks de wateroverlast de nieuwe fundering storten en het peilmetselwerk weer in orde maken.